Opći uvjeti poslovanja

Zadnja izmjena 13.8.2022.


Ovo je Mrežno mjesto društva

Oluk d.o.o.
Svetog križa 1, 31301 Branjin Vrh
OIB: 89576110178
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030056070
Temeljni kapital 18.000 kn uplaćen u cijelosti
IBAN HR4924020061100465019 kod ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK D.D.
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Zakonski zastupnik: Darko Zovko, direktor
Kontakt: webshop@oluk.hr , telefon: +385 (0)31 727 520
Adresa mrežnog mjesta: https://www.oluk.hr/


 

Primjenjivost

Na ovom Mrežnom mjestu društvo Oluk d.o.o. pruža usluge informacijskog društva krajnjim korisnicima. Upotreba ovog Mrežnog mjesta od strane svih krajnjih Korisnika uređuje se ovim Općim uvjetima poslovanja ("Uvjeti") i Pravilnikom o privatnosti i Pravilnikom o postupanju s kolačićima.
Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu ovog Mrežnog mjesta te na sve informacije, sadržaj i/ili usluge kojima je moguće pristupiti na ovom Mrežnom mjestu ili putem nje ("Informacije").
Uvjeti čine sastavni dio svih ugovornih odnosa koji budu sklopljeni između krajnjih korisnika (u daljnjem tekstu Korisnici) i Oluk d.o.o. uslijed korištenja ovog Mrežnog mjesta i usluga koje se putem nje pružaju od strane Oluk d.o.o.
Krajnji Korisnici pristaju na primjenu ovih Uvjeta prilikom svakog korištenja usluga koje se pružaju na ovom Mrežnom mjestu. Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete i u njima sadržane odredbe, te ako je potrebno spremite kopiju za svoje potrebe.
Napominjemo da se ovi Uvjeti s vremenom mogu mijenjati. Te će izmjene stupiti na snagu odmah nakon objave izmijenjenih Uvjeta. Sve izmjene i/ili dopune bit će objavljene na ovom Mrežnom mjestu uz naznaku datuma zadnje promjene u njihovom zaglavlju, od kojeg će se datuma primjenjivati zadnja ažurirana inačica Uvjeta. Korisnicima savjetujemo redovitu provjeru Uvjeta zbog mogućih izmjena. Ako ne pristajete na odredbe Uvjeta, nemojte koristiti ovo Mrežno mjesto i usluge koje se putem njega pružaju. Korištenje Mrežnog mjesta od strane Korisnika nakon obavijesti o izmjenama smatrat će se pristankom na objavljene izmjene. Oluk d.o.o. ovim putem isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisnicima, registriranim Korisnicima ili trećim osobama uslijed propusta Korisnika da se upoznaju s takvim izmjenama.
Svaka od ovih odredbi Uvjeta smatra se pojedinačnom odredbom i kao takva ima zasebno djelovanje. U slučaju da pojedina odredba ili odredbe ovih Uvjeta budu proglašene ništetnima, ništetnost tih odredbi neće utjecati na ostale odredbe Uvjeta i Uvjeti će ostati na snazi u preostalom dijelu.
Ovi su Uvjeti (kao i cjelokupni sadržaj na Mrežnom mjestu) dostupni samo na hrvatskom jeziku i za njih je mjerodavno hrvatsko pravo. Sve nejasnoće ili sporove koji mogu proizaći iz upotrebe Mrežnog mjesta ili su povezana s upotrebom Mrežnog mjesta Oluk d.o.o. i Korisnici pokušat će riješiti sporazumno, mirnim putem. U slučaju nemogućnosti takvog rješavanja sporova, spor će rješavati stvarno nadležan sud u Osijeku, Republica Hrvatska.
Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se za krajnje Korisnike koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj možete pristupiti putem ovog linka.

Prava i obveze Korisnika

Krajnji Korisnici isključivo su odgovorni za svoje korištenje Mrežnog mjesta, kao i za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih korisničkih podataka za pristup Mrežnom mjestu. Krajnji Korisnici su isključivo odgovorni za osiguravanje opreme kojom pristupaju Mrežnom mjestu.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnici izjavljuju da svojim radnjama i/ili svojim korištenjem Mrežnog mjesta neće ograničavati ili onemogućavati druge korisnike u njegovu korištenju te da neće postupati na način protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ovo se osobito odnosi na korištenje Mrežnog mjesta na način koji bi štetio Oluk d.o.o. i/ili predstavljao narušavanje prava trećih osoba. Ako Korisnik postupi na takav način, Oluk d.o.o. zadržava pravo krajnjem Korisniku ograničiti ili ukinuti pristup Mrežnom mjestu, a krajnji Korisnik se obvezuje obeštetiti Oluk d.o.o. i njegove zastupnike ili povezana društva. U svrhu utvrđivanja postupanja s ovom obavezom, Oluk d.o.o. može nadzirati sadržaj na Mrežnom mjestu te s Mrežnog mjesta ukloniti sadržaj za kojeg bude smatrao da je suprotan Uvjetima ili pozitivnim propisima RH. No, Oluk d.o.o. nije odgovoran krajnjim Korisnicima za ponašanje drugih korisnika na Mrežnom mjestu ni za sadržaj koji na taj način bude postavljen na Mrežnom mjestu. Krajnji Korisnici upoznati su s mogućnošću da u tijeku rada ovog Mrežnog mjesta dođe do nedostupnosti sadržaja i/ili usluga koje se putem njega pružaju. Takva nedostupnost može biti prouzročena raznim događajima koji su izvan kontrole Oluk d.o.o., uslijed koje činjenice Oluk d.o.o. ne može odgovarati za bilo kakva oštećenja, gubitke ili štetu koja krajnjim Korisnicima nastane uslijed takvih događaja. Oluk d.o.o., kao niti njegovi zastupnici ili povezana društva, neće biti odgovorni za štetu koja korisnicima i/ili trećim osobama može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja Mrežnog mjesta. Mrežno mjesto može sadržavati i sadržaj trećih strana, kojeg Oluk d.o.o. ne kontrolira, ne jamči za njegovu potpunost, točnost ili istinitost, niti je za njega odgovoran.
Na našem Mrežnom mjestu postoji mogućnost ostavljanja recenzija proizvoda od strane Korisnika. Prilikom ostavljanja recenzije Korisnik je u obavezi ostaviti adresu elektronske pošte (e-mail). Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili.

Intelektualno vlasništvo

Ovo Mrežno mjesto kao i njegov sadržaj mogu biti zaštićeni odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva, kao što su, primjerice, autorsko pravo, pravo žiga (tj. registriranog znaka, odnosno tzv. robne marke), pravo industrijskog dizajna i drugo. Korištenje sadržaja dostupnih na Mrežnom mjestu, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo („Materijali“) dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog Mrežnog mjesta. Zabranjeno je reproduciranje (odnosno, umnožavanje, kopiranje, preuzimanje i slično), distribuiranje (primjerice, prodaja, dijeljenje, odnosno razmjena, iznajmljivanje i slično), priopćavanje javnosti (primjerice, objavljivanjem na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način) ili prerada (odnosno mijenjanje, prilagođavanje i slično) Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja Oluk d.o.o. Kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva a što povlači za sobom, između ostaloga, odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

Zaštita osobnih podataka

Oluk d.o.o. obrađuje osobne podatke krajnjih korisnika ovog Mrežnog mjesta, u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine 42/2018) te Pravilnikom o privatnosti i Pravilnikom o postupanju s kolačićima. Molimo obavezno pročitajte navedena Pravila kako biste se upoznali s načinom obrade vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem ovog Mrežnog mjesta, uključujući posebice odredbe o kolačićima, kao i općenito, informacije o pravnim osnovama i svrhama obrade osobnih podataka korisnika, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, njihovim primateljima, o rokovima njihova čuvanja, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštitite osobnih podataka te pravima koja imate u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Kupoprodajni ugovor i narudžbe proizvoda

Ovim Uvjetima uređuje se i postupak sklapanja ugovora između krajnjeg Korisnika i Oluk d.o.o., za kupoprodaju i isporuku proizvoda dostupnih na Mrežnom mjestu u vidu ugovora na daljinu. Korisnike se savjetuje da pomno prouče ovaj dio Uvjeta prije korištenja usluga i naručivanja dostupnih proizvoda, a osobito prije sklapanja ugovora s Oluk d.o.o., jer se u njemu nalaze važne informacije za Korisnike.

Korisnik može biti bilo koja osoba koja pristupa ovom Mrežnom mjestu radi pregleda kataloga proizvoda i drugih sadržaja koji se nalaze na njemu. Kupac proizvoda koji se nalaze na ovom Mrežnom mjestu može biti bilo koji Korisnik koji je pravno i poslovno sposobna osoba, kao i bilo koja pravna osoba koja kupuje proizvode putem ovog Mrežnog mjesta.
Ukoliko je Korisnik pravna osoba na njih se ne primjenjuju prava koja imaju fizičke osobe u poglavljima Pravo na jednostrani raskid ugovora, Materijalni nedostatak / reklamacije, Pravo na pisani prigovor potrošača.
Niže su detaljno navedeni različiti stupnjevi koji slijede u postupku narudžbe i kupoprodaje dostupnih proizvoda, sadržaj ugovornog odnosa koji će temeljem takve narudžbe biti sklopljen između Korisnika i druge važne informacije, sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača o sklapanju ugovora na daljinu. Oluk d.o.o. napominje Korisniku da Uvjeti čine sastavni dio ugovora koji će biti sklopljen između njih i Oluk d.o.o., te da se Uvjeti nude i ugovor sklapa samo na hrvatskom jeziku.

Postupak procesa kupoprodaje dostupnih proizvoda na Mrežnom mjestu

Nakon što ste pregledom odabrali željeni proizvod, možete ga bez ikakve obveze dodati u svoju košaricu klikom na gumb „U košaricu”. Uvijek bez ikakve obveze možete pregledati sadržaj košarice klikom na simbol košarice, te promijeniti broj proizvoda i količinu ili ih ukloniti iz košarice. Kako biste kupili proizvode koje ste dodali u košaricu, kliknite gumb „Na blagajnu”. Morat ćete unijeti zatražene osobne podatke, potvrditi da ste suglasni sa Općim uvjetima te odabrati način dostave i plaćanja i potvrditi naznačene podatke. Postupak naručivanja možete prekinuti u svakom trenutku ili ga dovršiti klikom na gumb „Na blagajnu”.

Molimo, pažljivo pregledajte svoju narudžbu i osobne podatke prije klika na gumb „Plaćanje karticom”, jer izmjena ili ispravljanje narudžbe više nije moguće nakon što izvršite plaćanje. U slučaju da ste greškom unijeli pogrešan osobni podatak molimo da nam se odmah javite kako bismo ga ispravili u sistemu da ne bi bilo problema kod dostave robe.

Po dovršetku procesa kupovine na Mrežnom mjestu, Korisnik će na adresu elektronske pošte (e-mail adresu) koju je naznačio bez odgode dobiti automatski generiranu e-mail poruku u kojoj će biti potvrda primitka narudžbe i kopija ovih Uvjeta u PDF obliku. Riječ je o automatskoj poruci koja se generira po dovršetku postupka kupovine i koja sadrži sve podatke u skladu s odgovarajućim propisima, osobito korisnikove podatke, naručene artikle, njihove cijene i podatke o dostavi, te okvirnom roku isporuke. Napominjemo da slanje automatski generirane e-mail poruke Kupcu ne predstavlja konačnu potvrdu narudžbe (sklapanja ugovora) od strane Oluk d.o.o. U slučaju da po dovršetku kupovine niste dobili ovakvu e-mail poruku, provjerite jeste li unijeli ispravnu e-mail adresu i funkcionira li ona ispravno (da li je sandučić elektronske pošte pun, nalazi li se e-mail poruka u spam folderu (neželjena pošta), itd.). U slučaju da je e-mail adresa ispravno unesena i funkcionira na uobičajeni način, provjerite jeste li dovršili postupak kupovine. U slučaju da niste zaprimili e-mail potvrdu slobodno nam se obratite na webshop@oluk.hr.

Najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka automatski generirane e-mail poruke dobiti ćete e-mailom obavijest od strane djelatnika Oluk d.o.o. u kojem će biti navedeno ako je dostupnost naručenih proizvoda nakon provjere stanja u skladištu kod Oluk d.o.o. ili kod proizvođača drugačiji od onog u trenutku naručivanja robe na webshopu.
Napominjemo da je podatak o dostupnosti proizvoda i rok isporuke koji je naveden ispod gumba “U košaricu” za svaki pojedinačni proizvod informativan i da ne mora odgovarati stvarnom stanju u trenutku naručivanja robe, stoga je potrebno maksimalno vrijeme od 2 radna dana za provjeru stanja proizvoda na skladištu Oluk d.o.o. i slanja konačne potvrde narudžbe Korisniku u kojoj su navedene sve stvarne informacije.
Ukoliko Korisnik iz nekog razloga nije zadovoljan dostupnošću i rokom isporuke proizvoda koji su navedeni u konačnoj potvrdi narudžbe i želi stornirati narudžbu to može učiniti pismeno na e-mail adresu s koje je dobio potvrdu narudžbe (webshop@oluk.hr) u roku jednog dana od primitka konačne potvrde narudžbe od strane Oluk d.o.o.

Zaključenje kupoprodajnog ugovora

Nakon uspješne obrade narudžbe i pripremanja pošiljke za slanje, u trenutku otpremanja pošiljke Oluk d.o.o. izdaje račun i šalje ga Korisniku e-poštom. Izdavanjem računa i otpremom pošiljke smatra se da je Kupoprodajni ugovor zaključen. Potvrda zaključenja ugovora Korisniku je e-mail s priloženim računom kojeg Korisnik treba sačuvati za svoje potrebe.
Oluk d.o.o. zadržava pravo odustajanja od zaključenja kupoprodajnog ugovora u slučaju neraspoloživosti proizvoda ili drugih teškoća o čemu će pismeno informirati Korisnika. Oluk d.o.o. nije dužan ispuniti svoje ugovorne obveze ukoliko Korisnik ne uplati puni iznos narudžbe uvećanu za troškove dostave, osim u slučaju kada je Korisnik odabrao način plaćanja pouzećem (plaćanje gotovinom dostavnoj službi). Ukoliko Korisnik iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati na adresu Oluk d.o.o., smatra se da je Korisnik odustao od narudžbe te Oluk d.o.o. nije dužan ponoviti isporuku robe, osim po posebnom dogovoru. Prije ponavljanja dostave Korisnik treba dostaviti potvrdu o plaćanju troškova ponovljene dostave, sukladno uputi koju dobije od Oluk d.o.o.

Korisnike molimo da ne izvršavaju narudžbe s pogrešnim podacima ili lažne narudžbe, ako opravdano smatramo da je izvršena takva vrsta narudžbe, ovlašteni smo je otkazati. Oluk d.o.o. zadržava također pravo otkazivanja narudžbe u slučaju da je Korisnik dao nepotpune podatke ili postoji osnovana sumnja da su dani osobni podaci neistiniti.

Način korištenja Mrežnog mjesta: mogućnost registracije i kupnja u statusu „Posjetitelja“

Korisnici su ovlašteni koristiti Mrežno mjesto bez posebne registracije. Ako se takvi korisnici odluče na kupovinu, mogu kupovati u statusu „Posjetitelja“ te će morati unijeti samo one podatke koji su nužni za dovršetak procesa prodaje i dostave dostupnih proizvoda.
Korisnici koji se žele registrirati na Mrežnom mjestu mogu to učiniti u dijelu Mrežnog mjesta označenog kao „Registracija“. U postupku registracije Korisnici će unijeti svoje podatke i dobiti korisničko ime jednako svojoj e-mail adresi, koje će moći koristiti u svrhu budućih posjeta Mrežnom mjestu i budućih kupnji. Registracija je moguća i u tijeku postupka kupovine, za Korisnike koji u statusu „Posjetitelja“ već unesu svoje podatke u svrhu dovršetka postupka kupovine. Korisnicima će na raspolaganju biti opcija da se, označavanjem za to određenog polja, registriraju automatski na način da sustav Mrežnog mjesta zapamti podatke koje su unijeli u postupku kupovine kao njihove podatke za registraciju.
Korisnici su, bez obzira na metodu koju su koristili prilikom registracije, u svakom trenutku ovlašteni na odgovarajući način izmijeniti svoje korisničke podatke. Oluk d.o.o. će Korisnicima i u procesu registracije i u procesu kupovine osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka. No, Korisnici su dužni prilikom unosa svojih podataka u svrhu registracije, ili u svrhu kupovine na Mrežnom mjestu, provjeriti ispravnost i točnost unesenih podataka. Unesene podatke Oluk d.o.o. će smatrati relevantnima i temeljem navedenih će ispunjavati svoje obveze iz ovih Uvjeta.

Newsletter (bilten)

Prilikom registracije na Mrežnom mjestu, Oluk d.o.o. će Korisnicima uputiti upit pristaju li da im se na e-mail adresu koju su naznačili šalje obavijest o posebnim uvjetima prodaje, akcijama i popustima (“Newsletter”) primjenjivima na Mrežnom mjestu. Osim prilikom registracije Korisniku je na više mjesta na ovom Mrežnom mjestu ponuđeno da uz privolu pristane na primanje Newsletter-a. U slučaju da Korisnik na to pristane njegova će se e-mail adresa koristiti za slanje komercijalnih priopćenja od strane Oluk d.o.o.
Sve takve e-mail poruke koje Korisnik primi bit će jasno označene kao komercijalna priopćenja, uz jasne podatke o Oluk d.o.o. kao pošiljatelju i načinima na koji se Korisnik može odjaviti kako više ne bi primao takve e-mail poruke, što Korisnik može učiniti u svakom trenutku.

Kuponi za popust

Prilikom prijave na newsletter (bilten) i tijekom raznih promotivnih prodaja moguća je primjena kupona za popust u određenom postotku. Popusti putem kupona su mogući samo na robu koja ima redovnu cijenu, tj. kuponski popust nije moguće primjeniti na robu koja je već snižena u odnosu na redovnu cijenu.

Chat  
Na našem Mrežnom mjestu možete se prijaviti na Chat/Razgovor. Prilikom započinjanja razgovora, ukoliko naš operater nije online, moguće je ostaviti Ime i Prezime, te e-Mail adresu kako bi Vam naš operater mogao odgovoriti na upit. Ovu e-mail adresu koristit će isključivo djelatnici tvrtke Oluk d.o.o. za odgovor na upit Korisnika.

Cijene proizvoda

Cijene izražene u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda predstavljaju konačne cijene dostupnih proizvoda i usluga. Sve su cijene izražene u kunama (HRK), a od 5.9.2022. osim u HRK također i u EUR. U cijene je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Kupoprodaja i dostava dostupnih proizvoda vrše se temeljem cijena izraženih i obračunatih na dan narudžbe, bez obzira na datum dostave.
Oluk d.o.o. zadržava mogućnost primjene posebnih cijena u odnosu na pojedine kategorije i/ili količine proizvoda, pojedine kategorije korisnika ili posebnih cijena koje će Korisnicima biti dostupne na drugi način. U slučaju primjene posebnih cijena, radi ograničenja u dostupnosti određenih proizvoda, akcija ili popusta, u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda bit će naznačene takve posebne cijene koje će biti primjenjive u tijeku trajanja posebnih uvjeta dostupnosti, akcija ili popusta. U takvom će slučaju Korisnicima uz posebnu cijenu biti naznačeno i razdoblje trajanja posebne cijene, ali i izvorna cijena te najniža cijena u zadnjih 30 dana u svrhu omogućavanja usporedbe.
Oluk d.o.o. se trudi prikazivati cijene na Mrežnom mjestu točnima, ali ukoliko zbog greške ili previda cijena iskazana na ovom Mrežnom mjestu nije ispravna, Oluk d.o.o. zadržava pravo na izmjenu. U slučaju pogreške u cijeni nekog proizvoda Oluk d.o.o. zadržava pravo o tome obavijestiti Korisnika te bez odgađanja otkazati narudžbu Korisniku putem pismene obavijesti i vratiti mu eventualno uplaćeni iznos novca.

Cijene iskazane na ovom Mrežnom mjestu ne moraju nužno biti identične kao cijene za istovrsne proizvode u našoj maloprodaji na adresi Branjin Vrh, Svetog križa 1.


Dostupnost proizvoda/rok isporuke

Dostupnost proizvoda u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda ovisi o brojnim faktorima. Oluk d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće. Prilikom narudžbe svakog od proizvoda, na Mrežnom mjestu biti će naznačena sva primjenjiva ograničenja u dostupnosti. Dostupnost odabranog proizvoda podložna je u svakom trenutku promjeni, ovisno o stanju robe na skladištu Oluk d.o.o. ili na skladištu dobavljača.

Na svakoj stranici proizvoda ispod gumba “U košaricu” navedena je dostupnost proizvoda u trenutku pregleda robe u obliku boje točkice i tekstualno:
1. ZELENA TOČKA – proizvod dostupan u roku od 3 – 5 radnih dana
2. NARANČASTA TOČKA – proizvod dostupan u roku od 15-20 radnih dana
3. Gumb “POŠALJITE UPIT” pokazuje se ukoliko je trenutačno stanje proizvoda nula, po ispunjavanju upita šalje se putem maila odgovor Korisniku o mogućem roku isporuke. Gumb ”OBAVIJESTI ME KADA POSTANE DOSTUPNO” automatski šalje obavijest Korisniku kada se proizvod nađe na lageru.


Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik je suglasan da se cjelokupna narudžba šalje tek kad su svi proizvodi dostupni za slanje, tj kada su svi naručeni artikli stigli na skladište Oluk d.o.o. Parcijalne isporuke nisu moguće. Kod situacija gdje kupac naruči više proizvoda, a neki proizvodi nisu dostupni za isporuku, Korisnik će biti o tome obaviješten te može odlučiti da li želi čekati da ukupna narudžba bude kompletirana ili će prihvatiti samo dio narudžbe za robu koja je dostupna.
Oluk d.o.o. zadržava pravo u slučaju nedostupnosti odabranog proizvoda, ponuditi Korisniku zamjenski proizvod sličnih svojstava. U slučaju da Korisnik ne pristaje na ponuđeni zamjenski proizvod Oluk d.o.o. se obavezuje vratiti uplaćeni iznos Korisniku. U slučaju izvanrednih okolnosti, Oluk d.o.o. zadržava pravo, i nakon prihvaćene narudžbe istu otkazati i Korisniku izvršiti povrat plaćenog novca.
S obzirom na neizvjesnost raspoloživosti proizvoda i/ili nemogućnosti utjecaja na izvanredne okolnosti (epidemija, zastoj u proizvodnji, nedostatak sirovine, ratne prilike i sl.) moguć je i dulji rok dostave od vremenskog okvira danog Korisniku prilikom narudžbe.

Oluk d.o.o. se obvezuje isporučiti naručene proizvode u krajnjem roku od 6 mjeseci od Potvrde narudžbe.
Proizvod se smatra isporučenim kada Korisnik potpiše potvrdu dostavnoj službi ili neki otpremni dokument od strane Oluk d.o.o.

Proizvode je moguće i osobno preuzeti na adresi Branjin Vrh, Svetog križa 1 tijekom radnog vremena ukoliko je takva opcija izabrana prilikom unosa podataka u način dostave u košarici. Molimo vodite računa da je osobno preuzimanje moguće isključivo nakon primljene obavijesti od strane Oluk d.o.o. da je roba spremna za isporuku.

Slike i opisi proizvoda

Slike i opisi proizvoda na Mrežnom mjestu samo su ilustrativne prirode stoga su moguća odstupanja izgleda proizvoda u stvarnosti u odnosu na prikazane fotografije ili opise. Zadržavamo pravo nenamjerne pogreške u opisu i slikama proizvoda. Oluk d.o.o. nije odgovoran za eventualno nastale probleme koji mogu nastati Korisniku zbog fotografske pogreške ili manjkavog opisa proizvoda.

Načini plaćanja

Mogući načini plaćanja na našem Mrežnom mjestu su:

1. Pouzećem (samo gotovina dostavnoj službi) do ukupne vrijednosti košarice maksimalno 1.500 kn

2. Općom uplatnicom ili Netbankingom po primljenoj ponudi na račun Oluk d.o.o. kod Erste & Steiermarkische Band d.d., Rijeka, IBAN HR4924020061100465019

U slučaju ovog načina plaćanja rok za uplatu je tri dana. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu u tom roku smatrati ćemo da je odustao od narudžbe i stornirati ćemo rezervaciju robe. Ako je uplata uslijedila nakon roka od 3 dana, a roba je ipak raspoloživa, pokrenuti ćemo obradu narudžbe i isporuku. Ukoliko roba nije raspoloživa Korisnik će biti obaviješten o tome i sam odlučiti da li da mu se izvrši povrat sredstava ili će prihvatiti ponuđeni rok isporuke.

3. Karticama:

Maestro®, Mastercard® i Visa :
• jednokratna prodaja, neovisno o banci izdavatelju
• obročna prodaja debitnim Maestro karticama MBnet banaka* i Visa debitnom karticom Erste banke: 2-6 rata (bez odgode plaćanja) bez kamata i naknada za mnimalnu vrijednost košarice 200,00kn
*Banke MBNet grupacije koje trenutno klijentima nude uslugu MBPLUS: Slatinska banka d.d., Sberbank d.d., Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Jadranska Banka d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d., Kreditna Banka Zagreb d.d., Kentbank d.d.

Diners Club :
• jednokratna prodaja
• obročna prodaja do 6 rata bez kamata

4. Keks Pay aplikacija

Sigurnost plaćanja karticama

Plaćanje karticama na našem Mrežnom mjestu odvija se preko CorvusPay Internet Payment Gateway-a.
Internet Payment Gateway (IPG) je softversko rješenje koje ima ulogu virtualnog POS uređaja koji povezuje online prodajno mjesto s bankom tako da sigurnim kanalima, putem Interneta, prenosi osjetljive kartične podatke kupca od web trgovine do banke, radi pokretanja platne transakcije i obrnuto, radi javljanja rezultata pokrenute transakcije.


Plaćanje preko CorvusPay sustava odvija se na sljedeći način:
1. Kupac u web trgovini odabire proizvod ili uslugu koju želi platiti karticom.
2. Kupac se preusmjerava sa stranice trgovca na CorvusPay platnu formu (stranicu) gdje unosi podatke potrebne za realizaciju kartične transakcije.
3. CorvusPay šalje banci zahtjev za autorizacijom.
4. Banka šalje odgovor na zahtjev za autorizacijom na CorvusPay.
5. CorvusPay preusmjerava kupca na cancel ili success url ovisno o ishodu transakcije.


Kod plaćanja karticama u web trgovinama podaci o karticama i vlasnicima kartica se ne pohranjuju na strani trgovca te se koristi PCI DSS standard - (Payment Card Industry Data Security Standard) sveobuhvatan skup standarda za očuvanje sigurnosti podataka pri kartičnom plaćanju razvijen od strane kartičnih platnih shema (Visa Inc., MasterCard Worldwide, American Express...). Cilj standarda je podizanje razine sigurnosti kartičnog poslovanja i zaštita korisnika usluga kartičnog plaćanja. Sve banke i kartične kuće izdavatelji i prihvatitelji platnih kartica, Internet Payment Gateway pružatelji usluga i ostali poslovni subjekti koji sudjeluju u lancu kartičnih plaćanja te na bilo koji način primaju, obrađuju, pohranjuju ili prosljeđuju kartične podatke, bez obzira na obujam poslovanja, dužni su svoje poslovanje uskladiti s PCI DSS standardom (www.pcisecuritystandards.org). CorvusPay je od 2012. sukladan s normom i posjeduje certifikat PCI DSS Level 1 koji predstavlja najvišu razinu usklađenosti.

IZJAVA O SIGURNOSTI PLAĆANJA KARTICAMA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Dostava robe

U tijeku procesa narudžbe Korisnik je dužan naznačiti adresu na koju će mu se kupljeni proizvodi dostaviti, sukladno izborniku u procesu kupovine. Kad narudžba bude zaprimljena od strane Oluk d.o.o. i pripremljena za isporuku, Korisnici će o tome dobiti obavijest na naznačenu e-mail adresu.

Dostava proizvoda vrši se isključivo na teritoriju Republike Hrvatske i to u mjesta na koja dostavlja naša partnerska dostavna služba Intereuropa d.o.o. Molimo uzmite u obzir u određena mjesta dostavna služba ima poseban režim dostave (otoci / rijetko naseljena područja) te isti raspored možete provjeriti ovdje:
Raspored dostave otoci/rijetko naseljena mjesta.pdf

Mogući načini dostave i cijena dostave su:

1. preuzimanje u trgovini – dostava je uvijek besplatna

2. putem dostavne službe Intereuropa ili vlastitom dostavom Oluk d.o.o. - iznos dostave je 50,00 kn za vrijednost košarice do 599,99 kn, a za vrijednost košarice 600,00 kn i više dostava je besplatna, osim proizvoda iz grupa podne obloge (vinil podovi, keramičke pločice, laminatni podovi).

3. Ukoliko se kupuju proizvodi iz grupa podne obloge (vinil podovi, keramičke pločice, laminatni podovi) vrijede slijedeći uvjeti dostave:

Ne primjenjuje se kriterij besplatne dostave iznad 599,99 kn vrijednosti košarice, znači uvijek se naplaćuje dostava (osim preuzimanja u trgovini).
Na prikazu proizvoda Korisniku će nakon unosa poštanskog broja na to predviđeno mjesto biti prikazana jedinična cijena dostave po jednom paketu. Ukupan iznos dostave biti će prikazan u zadnjem koraku košarice prije plaćanja, nakon unosa točne adrese dostave i pritiska gumba "Na blagajnu".

Molimo vodite računa da u neke poštanske brojeve (uglavnom otoci) ne vršimo dostavu o čemu ćete dobiti obavijest nakon što ste taj poštanski broj unijeli.
Kupljeni proizvodi dostavljaju se Korisniku na adresu koju je naznačio u procesu kupovine. Narudžbu mogu preuzeti ili izravno Korisnik ili neki od članova njegovog kućanstva, u kojem je slučaju Korisnik to dužan naznačiti prilikom narudžbe.
U okolnostima ograničenja kretanja uslijed zdravstvenih mjera poduzetih radi sprječavanja širenja zaraze (kao, primjerice, u slučaju COVID-19 pandemije), dostava će se vršiti u skladu s tim mjerama ograničenja koje vrijede kod dostavne službe Intereuropa. U slučaju nemogućnosti dostave Korisnik će o tome biti posebno obavješten.
Naručeni artikli bit će pakirani na način da se što više izbjegne oštećenje proizvoda prilikom transporta i manipulacije. Rizik slučajnog oštećenja ili gubitka je na strani Oluk d.o.o., a prelazi na Korisnika odmah po primitku proizvoda.

Ako Korisnik, nakon što je roba poslana, u realnom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci od strane dostavne službe, treba nas što prije obavijestiti kako bi se poduzelo traženje pošiljke. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni paketi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera, kašnjenje zbog gužvi i sl.) Oluk d.o.o ne preuzima odgovornost za kašnjenja ili gubitke, te eventualnu naknadu štete zbog toga. Ukoliko se utvrdi da je pošiljka zagubljena Oluk d.o.o. će poslati novu pošiljku Korisniku ukoliko su proizvodi dostupni u najkraćem mogućem roku.

Korisnik je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku i prebrojati broj paketa u prisustvu dostavljača, a eventualna vidljiva oštećenja i/ili nedostatke odmah prijaviti dostavljaču te, u slučaju da je riječ o vidljivim nedostacima, odbiti primiti takvu pošiljku.
Molimo Korisnike da prilikom otvaranja paketa pažljivo pregledaju ambalažu i pronađu račun koji je poslan od strane Oluk d.o.o., a koji se nalazi u koverti zalijepljen na jednom paketu.

Materijalni nedostaci proizvoda / reklamacije

Oluk d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Korisnik je obvezan obavijestiti Oluk d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Korisnika. Kad se nakon primitka stvari od strane Korisnika pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja paketa, Korisnik je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Oluk d.o.o. u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
Reklamacija se može izvršiti isključivo uz originalni račun. Oluk d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari Korisniku.
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Oluk d.o.o. može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru Korisnika:
uklanjanje nedostatka, zamjena za drugi proizvod bez nedostatka ili sniženje cijene.

Oluk d.o.o. ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Korisnika.
Troškove otklanjanja nedostatka i dostave proizvoda bez nedostatka snosi Oluk d.o.o.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu kupcu ako je ona posljedica neispravno montiranog proizvoda. Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

Pod materijalnim nedostatkom podrazumijeva se:

1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je
bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili
model pokazani samo radi obavijesti,
5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao
opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja,
proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).
6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.


U slučaju da Korisnik odmah po zaprimanju naručenih proizvoda po otvaranju paketa utvrdi neki nedostatak (pojedini artikli nedostaju, nisu u odgovarajućem stanju i broju, dostavljeni su pogrešni artikli, roba je oštećena itd.), dužan je o tome odmah neodložno obavijestiti Oluk d.o.o. na adresu: webshop@oluk.hr, broj telefona +385 (0)31 727-520. Prilikom podnošenja reklamacije Korisnike molimo da se pozovu na br. narudžbe ili računa te odmah pošalju i fotografije proizvoda.


Kako bi Oluk d.o.o. mogao u što kraćem roku obraditi prigovor korisnika, Korisnici se mole da dostave potpune informacije o broju narudžbi/broju računa i konkretnim prigovorima u odnosu na istu. Oluk d.o.o. će na prigovor odgovoriti unutar Zakonom propisanog roka od 15 dana. Ovisno o prirodi nedostatka, Oluk d.o.o. će poduzeti odgovarajuće korake kako bi se Korisniku dostavili odgovarajući proizvodi, odnosno da bi se otklonili nedostatci. Ako to iz nekog razloga nije moguće, Oluk d.o.o. će Korisniku vratiti novac za kupljene proizvode.


Oluk d.o.o. nije odgovoran za nedostatke nastale na proizvodu uslijed neadekvatnog skladištenja od strane Korisnika. Neadekvatno skladištenje je npr. skladištenje u vlažnim prostorima, ako se proizvodi izlažu direktnoj sunčevoj svjetlosti i visokim temperaturama, ako roba nije položena čitavom dužinom na ravnu površinu itd. (različiti utjecaji ovise o materijalu od kojeg je proizvod napravljen). Uslijed neadekvatnog skladištenja postoji opasnost da dođe do deformiranja proizvoda, promjene boje i sl.
Za nestručno postavljanje (montažu) proizvoda, korištenje, održavanje ili za neke druge nestručne zahvate od strane Korisnika, Oluk d.o.o. ne snosi odgovornost.

Reklamacije vinil podnih obloga

Prilikom postavljanja vinil podnih obloga iz našeg asortimana nužno je da Korisnik koristi usluge pravnih osoba koje su registrirane za tu djelatnost i da ima račun na ime prezime/naziv kojim mogu dokazati tu uslugu. Isto se odnosi i na postavljanje vinil podova iz našeg asortimana na podno grijanje – puštanje u pogon podnog grijanja mora biti obavljeno po pravilima struke i od strane stručnih i ovlaštenih osoba u protivnom slučaju mogu se pojaviti nedostaci na vinil pločama koje nisu predmet materijalnog nedostatka proizvoda nego nestručnog rukovanja njime.
Prije početka postavljanja vinil podnih obloga nužno je pažljivo proučiti uputstvo za postavljanje koje se nalazi na svakom pakiranju poda. Tijekom postupka instalacije i održavanja Korisnik i podopolagač trebaju poštivati upute otiskane na svakom paketu vinil poda. Posebno upozoravamo na temperaturu prostorije u kojoj se vinil pod postavlja sukladno uputstvu, te da podloga na koju se vinili postavljaju mora biti savršeno ravna (obavezna je upotreba samonivelirajuće mase).
Ploče vinila trebaju biti pažljivo provjerene prije i tijekom postavljanja ne bi li se otkrila oštećenja na materijalu od kojega su paneli izrađeni i to u uvjetima osvjetljenja u kojima će se pod redovito koristiti. Ni pod kojim okolnostima ne bi trebalo instalirati ploče s vidljivim greškama. Instalacija takvih panela razumjet će se kao prihvaćanje panela kao ispravnih.
Sve ploče predviđene za postavljanje u isti prostor moraju biti naručene istodobno. Nije moguće jamčiti kompatibilnost ploča u okviru višestrukih narudžbi zbog mogućih manjih razlika između serija proizvodnje (batch kod).

U slučaju drugih upita, prigovora ili zahtjeva za pojašnjenjem vezanih uz Mrežno mjesto i usluge koje se na njemu pružaju, obratite nam se na webshop@oluk.hr, broj telefona +385 031 727-520.

Platforma za online rješavanje sporova

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Pravo na pisani prigovor potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine br. 19/22.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.
Načini podnošenja prigovora:
• Poštom na adresu: Svetog križa 1, 31301 Branjin Vrh
• Na e-mail adresu: webshop@oluk.hr
ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi Branjin Vrh, Sv.križa 1.
Kako bi Vam sukladno Zakonu o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne vaše podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu. Primitak prigovora smo dužni bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora izjašnjavajući se da li prihvaćamo osnovanost prigovora.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik koji je potrošač sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok započinje teći od dana kada su Korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika, naručeni proizvodi predani u posjed.
Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Oluk d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor putem obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupnog na ovom linku:

Obrazac za raskid ugovora.pdf

ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac ili drugu nedvosmislenu izjavu korisnik je dužan poslati putem e-maila na adresu webshop@oluk.hr ili poštom na adresu Oluk d.o.o. Svetog križa 1, 31301 Branjin Vrh. Oluk d.o.o. će mu dostaviti potvrdu o primitku navedene izjave.
Iskoristi li Korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, nijedna strana neće biti dužna ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, već je svaka strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je poslao obavijest o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka četrnaestodnevnog roka poslao proizvode ili ih predao Oluk d.o.o., odnosno osobi koju je Oluk d.o.o. ovlastio da primi proizvode.

Ako Korisnik jednostrano raskine ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam se dostavi dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik sam snosi troškove povrata proizvoda na skladište Oluk d.o.o..

Umanjenje vrijednosti proizvoda

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Korisnik je dužan vratiti artikle u neoštećenoj originalnoj ambalaži. U periodu u kojem Korisnik ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.
U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat nepažljivog rukovanja ili upotrebe proizvoda od strane Korisnika Oluk d.o.o. će procijeniti umanjenje vrijednosti vraćenog proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja. Oluk d.o.o. će o umanjenju vrijednosti vraćenog proizvoda obavijestiti Korisnika te će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene, tj. vratiti umanjeni iznos Korisniku.

Oluk d.o.o. će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik prilikom plaćanja, osim ako Korisnik izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja ili u slučaju plaćanja pouzećem.
Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako su predmet ugovora bili lako pokvarljivi proizvodi ili proizvodi kojima brzo istječe rok uporabe. Dodatne informacije vezane uz pravo Korisnika na jednostrani raskid ugovora moguće je pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.